Welkom op cryptowoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste cryptowoordzoekers. Los de cryptogrammen op en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


In Brabant komt de spil keurig terug (5)
Eerstdaags blijft het in huis niet lang goed (10)
Deel van een vrachtauto waar je je omkleedt (6)
De plechtige verklaring is voor de helft gereed (3)
Het laatste deel gaat in de safe (8)
Een eenjarig beest drukt op de returntoets (5)
Beloning na binnenkomst (10)
Over welke brug kan je niet lopen (9)
Deze muziekuitvoering komt in plaats van een applaus (12)
Alle veldheren onder één noemer brengen (13)
Dat houdt de familie bij elkaar (13)
Begroeide zandgrond met bos in Noord-Holland (6)
Het is goed dat het monnikenwerk is (2, 4, 5)
Welke briefjes schrijft Uw kat (11)
Het is een troep in de loods (4)
Wat is niet kort, heeft geen nagels en geen knokkels maar kan wel gegeten worden (5, 7)
Een kostuum dat niet prettig zit Hinderlijk is hij wel! (7)
Opleidingsinstituut voor schoenmakers (10)
Bij die Franse rivier ziet men niets in oud Italiaans geld (5)
In die plaats gaat het vrijer toe (6)
Deze werker op boten nam de lengte van een bloem waar (7)
Dat is in orde: de eerste rivier in Rusland (3)
Eigenschap van iemand met groene vingers (11)
Heiligdom van Peter tijdens de Tour de France (11)
Een stuk vlees aan een been is toch een kotelet (6)
Gemorste as (4)
Die jongen zit voor of achter op het schip (6)
De vreemde regent was nogal mager (6)
In de laatste tijd komt het halfgaar terug (4)
Een moeilijke prestatie, voegt men 'r aan toe (4)
Is opgelicht en dat zien we donker in (11)
Gooi er water bij, daar in Frankrijk (6)
Hiermee kun je op grote afstand een muntstuk doen (ver)vliegen (10)
Er ligt een smet op dit gehucht (4)
Deel van een zwemkostuum voor een bepaalde slag (12)
Die wedstrijd bevalt ma toch niet zo goed (12)
Een baan bij het KNMI (8)
Het gebouw helpt bij jeuk in de lucht (13)