Welkom op cryptowoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste cryptowoordzoekers. Los de cryptogrammen op en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Als eerste zie ik dat werelddeel (4)
Goochelen met aanslagen (13)
Een Europeaan komt om een onbekende van hout (6)
Hoorcollege van een (on)weerkundige (12)
Een ei met drager van erfelijke eigenschappen van jezelf (5)
Dat is leuk in een menigte (4)
Bankje bij de ingang (12)
Eten en drinken is noodzakelijk (5)
Net geraakt (13)
Heier (11)
Hij waagt zich wel op glad ijs (9)
Bijbelvertaling in 1 gebroken taal (5)
Een mank schaakstuk dat licht geeft (7)
Hij veroorzaakt hinder bij het verstrekken van een opdracht (9)
Hij bestudeert het middel (5)
Een standpunt over de positie van de spelers (10)
Geschikte vrucht (4)
Die twee zijn in de olie (13)
Er is best een plekje te vinden voor de laatste pruim anders (12)
Het vlakke land (11)
Hij heeft opnieuw berouw over het uitstel (6)
Twee verliefde duizendpoten (12)
In het eten gegooid zwartsel verknoeit het (4)
Bestek om schoenen aan te trekken (11)
Schrander persoon die altijd in de modder zit (9)
Het systeem bleef maar zozo werken (12)
Kleermakersgas (8)
Een automobilist die bij een benzinestation is te water gelaten (11)
Bepaalt de hoeveelheid andere letters (7)
Hierin kan men terugblikken (10)
Die instelling is een algemeenheid (12)
Gevaarlijke vrouw van vijf ampere (4)
De koele minnaar (12)